Unde ne poti gasi
Strada Negustori nr. 7
Bucuresti, sector 2
Contactati-ne
+4 0752 060 197
Program
Luni - Vineri: 9AM - 9PM
Email
centruldeyumeiho@gmail.com

DECLARAȚIE – ACORD PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM PREVEDERILOR DIN LEGEA NR. 677/2001
S.C. CENTRUL DE YUMEIHO SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Elev Nicolae Popovici nr. 1, bl. P42, sc.2, et. 4, ap.41, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1269/2018, CUI 37015205
In colaborare cu:
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO, asociație profesională, persoană juridică română, cu sediul în mun. Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 34, cod fiscal: 13108781, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 543/A/2000 în calitate de prestator servicii de formare profesională și de evidență a practicanților Yumeiho absolvenți ai cursurilor organizate de S.R.Y.
având în vedere prevederile din legea 677/2001 actualizată în 2018, privind protecția datelor cu caracter personal vă aduc la cunoștință următoarele:
Informațiile oferite de dumneavostră la completarea fișei personale (cu rol echivalent cererii de înscriere la curs), pagina 1 a acestui document, vor fi folosite în următoarele scopuri:
1. Întocmirea, evidența și eliberarea documentelor de absolvire a cursurilor organizate de S.R.Y. si Centrul de Yumeiho SRL 2. Statistică S.R.Y. si Centrul de Yumeiho SRL (uz strict intern!) privind absolvenții și numărul cursurilor organizate 3. Înscrierea și evidența membrilor asociației SRY 4. Oferirea de informații către instituții ale statului Român și instituții ale Uniunii Europene privind confirmarea (în baza acestor date) a absolvirii cursurilor organizate de S.R.Y. si Centrul de Yumeiho SRL precum și detalii privind documentele eliberate, foaia matricolă și programa cursurilor. 5. Adresa de e-mail pusă la dispoziție de cursant va fi folosită exclusiv pentru a comunica aspecte organizatorice privind relația cursantului cu S.R.Y. si cu Centrul de Yumeiho SRL (cum ar fi: facturări, informații scrise/suport curs, informații privind programul și condiții de participare la cursuri, alte informații solicitate de cursant sau de interes pentru cursant sub aspect profesional). 6. Informațiile privind starea de sănătate vor fi folosite strict pe perioada cursului pentru prevenirea incidentelor care ar putea pune în pericol sănătatea proprie sau a celorlalte persoane participante la curs. Aceste informații sunt strict confidențiale și NU vor fi distribuite sub nici o formă unor terțe părți.
Subsemnatul (nume, prenume) ……………………………………………………………………………………., data nașterii ……………………………, am luat la cunoștință prevederile politicii de confidențialitate și modul în care se colectează și se folosesc datele personale de către Centrul de Yumeiho SRL si sunt de acord cu acestea.
Sunt de acord sa fiu contactat după cum urmează:

1. Prin sms cu privire la cursurile programate

2. Prin email
a. Email cu informații cu privire la cursurile realizate in cadrul Centrului de Yumeiho
b. Email marketing cu privire la campaniile de promovare și promoții